100% gratis juridisch advies bij letselschade in Noord-Nederland

Letselschade is de schade die u lijdt als gevolg van het door u opgelopen letsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan smartengeld, inkomensschade, kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten of aan medische kosten. Bij Lesterhuis Praktijk voor Letselschade helpen we u bij het verhalen van deze schade.

Ontdek waar u recht op heeft

Begrip voor uw situatie

Bij zelfstandig ondernemers kunt u denken aan inkomstenderving als de ondernemer zelf door schuld van een ander letsel heeft opgelopen. Wanneer een medewerker letsel opliep kan er sprake zijn van te verhalen loonschade.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er natuurlijk ook andere kosten voorkomen.

Het wordt in ieder geval steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat u uw recht haalt, omdat de overheid meer en meer terugtreedt op het gebied van de gezondheidszorg en omdat de algemene sociale voorzieningen verslechteren.

Afhankelijk van uw situatie kunnen onder meer de volgende schadeposten optreden:

  • Smartengeld

  • Verlies aan verdienvermogen (inkomensschade)

  • Overlijdensschade

  • Vervoerskosten

  • Medische kosten

  • Huishoudelijke hulp

  • Pensioenschade

30 jaar ervaring

Onze jarenlange ervaring stelt ons goed in staat om te zorgen dat u een optimale schadevergoeding krijgt die u ook verdient. 

Persoonlijke hulp

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en complete begeleiding tijdens het proces om u volledig te ontzorgen.

Snel een advies

U kunt snel bij ons terecht zonder in een wachtrij geplaatst te worden. Daarbij starten we altijd met een vrijblijvend deskundig advies.

Verhalen van loonschade voor werkgevers

Wij kunnen voor werkgevers het netto doorbetaalde loon van werknemers die door een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn geraakt, verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Hier zijn kosten aan verbonden die vaak niet door de verzekeraar worden vergoed. Als dat het geval is, zullen wij vooraf gezamenlijk overeenstemming bereiken over de kosten.

Voor wie zijn de kosten?

Als de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, kosten onze diensten u niets. Op grond van de wet komen alle redelijke kosten voor deskundige bijstand voor rekening van de aansprakelijke partij. Dit betekent dat alle in redelijkheid gemaakte kosten, die nodig zijn voor de vaststelling van het letsel, de omvang van de schade en de kosten van het verhalen daarvan, verhaald kunnen worden op de veroorzaker. Wij dienen de kosten rechtstreeks in bij de aansprakelijke partij. Regeling van de schade op basis van 'no cure no pay' is bespreekbaar in bepaalde gevallen, als u dat wenst.

Plan nu uw gratis intake in 

Benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen? Laat uw contactinformatie achter en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.