Welkom

Welkom bij Lesterhuis, Praktijk voor Letselschade, het letselschadebureau in Noord-Nederland. Ons werkterrein betreft de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Indien u door een ongeval of anderszins letsel heeft opgelopen, dan moeten er vaak allerlei zaken worden geregeld, waar u wellicht nog nooit bij hebt stilgestaan en die mogelijk grote financiële gevolgen hebben. Wij kunnen u begeleiden met raad en daad bij alle aspecten die met letselschade te maken hebben. We zijn gespecialiseerd in het verhalen van letselschaden, zodat wij u kwaliteit kunnen bieden en u op deskundige wijze kunnen bijstaan in de financiële afwikkeling van uw schade. Uw tegenpartij is meestal een verzekeringsmaatschappij, die gespecialiseerde juristen en artsen in dienst heeft. Het is daarom erg verstandig om in voorkomende gevallen u zo snel mogelijk te laten bijstaan door een letselschadejurist. Het gaat er om dat u krijgt waar u recht op hebt. De wet biedt u, als slachtoffer, veelal de mogelijkheid tot kosteloze juridische bijstand.

 

Lesterhuis Praktijk voor Letselschade in Leens


Lesterhuis Praktijk voor Letselschade te Leens is aangesloten bij het NIS, het Nederlands Instituut van Schaderegelaars, en NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts.

Letselschade

Letselschade is de schade die u lijdt als gevolg van het door u opgelopen letsel. U kunt hierbij denken aan: smartengeld, inkomensschade, kosten voor huishoudelijk hulp (ook als deze hulp door familie of vrienden wordt gegeven is er recht op vergoeding), medische kosten, reiskosten, kosten voor fysiotherapie, enzovoorts.

Elke situatie is anders
Bij zelfstandig ondernemers kunt u denken aan inkomstenderving wanneer de ondernemer zelf door schuld van een ander letsel heeft opgelopen en wanneer een medewerker letsel opliep kan er sprake zijn van te verhalen loonschade.

 

 

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er natuurlijk ook andere kosten voorkomen.

Het wordt in ieder geval steeds belangrijker om er voor te zorgen dat u uw recht haalt, omdat de overheid meer en meer terugtreedt op het gebied van de gezondheidszorg en omdat de algemene sociale voorzieningen verslechteren.


Afhankelijk van uw situatie kunnen onder meer de volgende schadeposten optreden:
- smartengeld
- verlies aan verdienvermogen (inkomensschade)
- overlijdensschade
- vervoerskosten
- medische kosten
- huishoudelijke hulp
- pensioenschade