Welkom bij Lesterhuis Praktijk voor Letselschade in Leens

Contact

Welkom

Welkom bij Lesterhuis Praktijk voor Letselschade, het letselschadebureau in Noord-Nederland. Ons werkterrein betreft de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Als u door een ongeval of anderszins letsel hebt opgelopen, dan moeten er vaak allerlei zaken worden geregeld, waar u wellicht nog nooit bij hebt stilgestaan en die mogelijk grote financiële gevolgen hebben. Wij kunnen u begeleiden met raad en daad bij alle aspecten die met letselschade te maken hebben. We zijn gespecialiseerd in het verhalen van letselschaden, zodat wij u kwaliteit kunnen bieden en u op deskundige wijze kunnen bijstaan in de financiële afwikkeling van uw schade. Uw tegenpartij is meestal een verzekeringsmaatschappij, die gespecialiseerde juristen en artsen in dienst heeft. Het is daarom erg verstandig om in voorkomende gevallen u zo snel mogelijk te laten bijstaan door een letselschadejurist. Het gaat er om dat u krijgt waar u recht op hebt. De wet biedt u, als slachtoffer, veelal de mogelijkheid tot kosteloze juridische bijstand.

Letselschade

Letselschade is de schade die u lijdt als gevolg van het door u opgelopen letsel. U kunt hierbij denken aan:

  • Smartengeld

  • Verlies aan verdienvermogen (inkomstenverlies)

  • Kosten voor huishoudelijke hulp (ook als deze hulp door familie of vrienden wordt gegeven is er recht op vergoeding)

  • Medische kosten

  • Reiskosten

  • Kosten voor fysiotherapie

  • Enzovoort

Meer informatie over letselschade