Wat doen wij

Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

 Onze hulp en begeleiding kunnen onder meer bestaan uit: 

  • Het beoordelen van de schuldvraag of de aansprakelijkheidsvraag.
  • Het maken van schadeberekeningen en het claimen van de schade bij de aansprakelijke partij.
  • Uw zaak laten beoordelen op medische of arbeidskundige aspecten. Hiertoe werken wij samen met gespecialiseerde artsen en arbeidsdeskundigen die bekend zijn met het verzekeringsrecht.
  • Het verzorgen van een second opinion. Indien u niet tevreden bent, of het gevoel heeft dat uw huidige behandelaar of uw rechtsbijstandsverzekeraar niet adequaat reageert of zeer matig werk levert in uw zaak, neem dan vrijblijvend contact met ons op.U heeft het recht om bij een letselschadejurist uw zaak nog eens te laten bekijken. Voor u is dit meestal kosteloos.
Lesterhuis Praktijk voor Letselschade in Leens

 

Indien u een second opinion wenst voor een reeds lopende letselschadezaak, kunnen wij deze voor u verzorgen en u vooraf informeren of er voor u kosten aan verbonden zijn.

Onze werkwijze

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, dan kunt u contact met ons opnemen. Bel 0595 - 57 19 49 of vul het contactformulier in. Wij kunnen geheel vrijblijvend bij u thuis langskomen of u op kantoor ontvangen. In een persoonlijk gesprek, rekening houdend met uw situatie en de aard en de ernst van de verwondingen, kunnen wij uw zaak juridisch beoordelen.

Wacht niet te lang

Veel verzekeraars zullen zo snel mogelijk bij u thuis willen komen. Vaak wordt hiervoor een expertisebureau ingeschakeld dat door de verzekeringsmaatschappij wordt betaald. Deze expertisebureaus werken dus voor de verzekeringsmaatschappij en zijn niet onafhankelijk. Voor u een reden om zo snel mogelijk vrijblijvend contact met ons op te nemen, zodat wij vanaf het eerste contact met de verzekeringsmaatschappij aan uw zijde staan! In de wet is geregeld dat deze dienst u niets kost, als de aansprakelijkheid door de tegenpartij kan worden erkend.

Privacy Statement

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toepassing waarvoor u ze heeft verstrekt.

De kosten

Als de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, kosten onze diensten u niets. Op grond van de wet komen alle redelijke kosten voor deskundige bijstand voor rekening van de aansprakelijke partij. Dit betekent dat alle in redelijkheid gemaakte kosten, die nodig zijn voor de vaststelling van het letsel, de omvang van de schade en de kosten van het verhalen daarvan, verhaald kunnen worden op de veroorzaker. Wij dienen de kosten rechtstreeks in bij de aansprakelijke partij. Regeling van de schade op basis van “no-cure no-pay” is bespreekbaar in bepaalde gevallen, indien u dat wenst.

Verhalen van loonschade voor werkgevers

Wij kunnen voor werkgevers het netto doorbetaalde loon van werknemers die door een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn geraakt verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Hier zijn kosten aan verbonden die vaak niet door de verzekeraar worden vergoed. Indien dat het geval is, zullen wij vooraf gezamenlijk overeenstemming bereiken over de kosten.